top of page

Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Guido Bakker Fysiotherapie en Training.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een Les, Workshop, Online Programma, Lezing, Retraite of Training. Wanneer u een dienst afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid.

 

1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Guido Bakker Fysiotherapie en Training gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website Guido Bakker Fysiotherapie en Training, www.guidobakker.nu.

1.2 Deelnemer: degene die aan een door Guido Bakker Fysiotherapie en Training georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite deelneemt bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training.

1.3 Guido Bakker Fysiotherapie en Training is gevestigd te Leiden aan de Middelstegracht 87N en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 66090342.

1.4 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.5 Retraite: een door Guido Bakker Fysiotherapie en Training georganiseerde Retraite.

1.6 Deelnemer: degene die een Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training.

1.7 Website: de website van Guido Bakker Fysiotherapie en Training: www.guidobakker.nu.

1.8 Workshop: een bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training te geven of gegeven training.

1.10 Programma: een bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

1.11 Opleidingen: een bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training te geven of gegeven Opleiding.

1.12 Cliënt: een persoon die bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training te geven of gegeven behandelingen of consulten afneemt.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Losse Lessen, Workshops, Evenementen, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s en Retraites  bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training. Door betaling aan een Losse Les, Workshop, Evenement, Lezing, Training, Programma, Opleiding of Retraite verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Guido Bakker Fysiotherapie en Training kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1 Een Les, Workshop, Evenement, Lezing, Training of Retraite moet voorafgaand aan de Les, Workshop, Evenement, Lezing, Training of Retraite betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via iDEAL. De automatische incasso geschiedt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

3.2 De geldende prijzen voor Lessen, workshops, Events, Lezingen, Opleidingen, Trainingen en Retraites staan altijd op de Website. Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor de prijzen van de Lessen, Workshops, Evenementen, Lezingen, Opleidingen, Trainingen, Retraites en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Guido Bakker Fysiotherapie en Training, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

4. Deelname en Betaling Workshop, Training, Evenement c.q. Retraite en Inschrijfgeld.

4.1 Een Deelnemer kan aan een Les, Workshop, Lezing, Evenement, Training of Retraite deelnemen nadat Guido Bakker Fysiotherapie en Training het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

4.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Guido Bakker Fysiotherapie en Training. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

4.3 Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

5. Online Les, Online Programma, Lezing, Training, Evenement en Workshop: Rooster en Annulering

5.1 Het geldende Online Les, Online Programma, Workshop, Evenement, Lezing, Training rooster staat altijd op de Website. Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Guido Bakker Fysiotherapie en Training, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

5.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor om een geplande Online Les, Online Programma,Workshop, Evenement, Lezing, Training te annuleren, als gevolg van onmacht, overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd worden aan Deelnemer. Er zal een nieuwe datum ingepland worden om de Online Les, Programma, Workshop, Evenement, Lezing, Training te laten plaatsvinden.

5.3 Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de deelnemer aan info@guidobakker.nu.

5.4 Bij afmelding voor een Online Programma wordt er € 25,- aan administratiekosten ingehouden.

5.5 Afmelding voor een Online Programma:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

5.6 Afmelding voor een Online Les, Workshop, Evenement, Lezing, Training: De koop en verkoop van online lessen, lezingen, evenementen en workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de Consumenten Autoriteit.

5.7 Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn, dan heeft hij het recht om vervanging te vinden voor de deelname. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, mits het per e-mail is gemeld aan info@guidobakker.nu.

6. Retraite: Annulering

6.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@guidobakker.nu.

6.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

6.3 Binnen 40 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

6.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

6.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

6.6 Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

7. Workshop: Annulering

7.1 Annulering van deelname aan de geplande Workshop kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@guidobakker.nu.

7.2 Tot 30 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

7.3 Binnen 15 dagen voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Workshop Prijs in rekening wordt gebracht.

7.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Workshop, wordt de reeds betaalde Workshop Prijs niet terugbetaald.

7.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop, wordt de reeds betaalde Workshop Prijs niet terugbetaald.

7.6 Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor de Workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Workshop Prijs terugbetaald.

 

8. Online Programma’s: Betaling & annulering

8.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Programma’s kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@guidobakker.nu.

8.2 Tot 48 uur na de bestelling/reservering van het Online Programma kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

8.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn bestelling voor het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

8.4 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

8.5 Het Online Programma is ook te volgen op een ander gewenst moment voor de student, mits er een bestelling is gedaan voor het Online Programma.

 

9. Huisregels

9.1 Alle Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Guido Bakker Fysiotherapie en Training volgen:

·             Draag schone en makkelijk zittende kleding.

·             Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.

·             Guido Bakker Fysiotherapie en Training stelt yogamatten ter beschikking voor

gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

·             Voor een optimale rust worden Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

·             Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Guido Bakker Fysiotherapie en Training niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

9.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Guido Bakker Fysiotherapie en Training te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Guido Bakker Fysiotherapie en Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van Lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen en/of Retraites bij, of verzorgd door, Guido Bakker Fysiotherapie en Training.

10.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training werkt met gekwalificeerde trainers en zorgt altijd voor Lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, Guido Bakker Fysiotherapie en Training, aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Guido Bakker Fysiotherapie en Training adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

·             Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

·             Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende trainer vóór aanvang van de Les, Workshop of Retraite.

·             Luister goed naar de instructies van de betreffende trainer en volg deze op.

·             Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

·             Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

·             Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

·             Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Guido Bakker Fysiotherapie en Training verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Guido Bakker Fysiotherapie en Training gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

11.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Guido Bakker Fysiotherapie en Training en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het rooster. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Guido Bakker Fysiotherapie en Training, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@guidobakker.nu. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Guido Bakker Fysiotherapie en Training gebruik kan worden gemaakt.

11.3 Guido Bakker Fysiotherapie en Training geeft de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

12. Beperking van Aansprakelijkheid

12.1 Guido Bakker Fysiotherapie en Training kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde Les, traineren/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Guido Bakker Fysiotherapie en Training behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen, trainers en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan Deelnemers beschikbaar worden gesteld en Guido Bakker Fysiotherapie en Training zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

12.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Deelnemers aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen.

12.3 Guido Bakker Fysiotherapie en Training accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Deelnemers en trainers, of voor letsel aan Deelnemers en trainers in het pand van Guido Bakker Fysiotherapie en Training, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, lessen, evenementen, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Guido Bakker Fysiotherapie en Training zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Leiden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.

14. Algemene voorwaarden sessies in praktijk Guido Bakker Fysiotherapie en Training

14.1 De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;

 

15. Verplichtingen behandelaar

 

15.1 De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

 

15.2 De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;

 

15.3 De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;

 

15.4 De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

 

15.5 De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

 

16. Verplichtingen cliënt

 

16.1 Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;

 

16.2 Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;

 

16.3 Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar kunnen identificeren;

 

16.4 Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

 

16.5 Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden tot het minimum te vermijden.

 

16.6 Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.

 

16.7 Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.

17. Betalingsvoorwaarden

 

17.1 Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als cliënt en Guido Bakker Fysiotherapie en Training; 

 

17.2 De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten;

 

17.3 De declaratie voor de behandeling wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur;

 

17.4 Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;

 

17.5 Betaling voor de gegeven diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en wordt er zolang er niet betaald is geen behandeling gegeven. Het staat Guido Bakker Fysiotherapie en Training vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de client. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren. 

 

18. Kwaliteit

 

18.1 De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het B.I.G.-register.

 

19. Aansprakelijkheid

 

19.1 Guido Bakker Fysiotherapie en Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

19.2 Guido Bakker Fysiotherapie en Training aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies hebben gehouden.

 

20. Intellectuele eigendomsrechten

 

20.1 Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Guido Bakker Fysiotherapie en Training geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

21. Archivering

 

21.1 Guido Bakker Fysiotherapie en Training zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;

 

21.2 De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;

 

21.3 Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is Guido Bakker Fysiotherapie en Training gerechtigd om het dossier te vernietigen;

 

21.4 Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

 

22. Privacy

 

22.1 De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;

 

22.2 Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de client. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

22.3 Uitgebreid beschreven in Guido Bakker Fysiotherapie en Training privacybeleid.

 

23. Klachten- en geschillenregeling

 

U mag ervan uitgaan dat iedereen z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uiteraard wil ik dat heel graag horen, blijf er in elk geval niet mee rondlopen. De klacht kenbaar maken, is beter voor u zelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de behandeling. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. 

Het prettigste is meteen bij melding van de klacht, het gesprek te laten plaatsvinden. De doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Echter door een volgende cliënt is dit niet altijd mogelijk en zal het op een later tijdstip plaatsvinden en wellicht is een vervolggesprek noodzakelijk.  

Komen we er niet uit dan is via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Guido Bakker Fysiotherapie en Training neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

·       De Klachtencommissie van het KNGF 

·       De Commissie van Toezicht van het KNGF

·       Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

 

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend?

 

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties. 

·       Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929

·       Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661

bottom of page