top of page

De invloed van belemmerende overtuigingen op het lichaam

Iedereen ontwikkelt bepaalde overtuigingen in het leven. Deze worden met name 'meegegeven' door ouders en andere belangrijke personen in je omgeving.


Veel voorkomende overtuigingen zijn:

"Ik moet controle hebben";

"Ik moet hard werken";

"Ik moet aardig gevonden worden";

"Ik kan geen nee zeggen";

"Ik heb nooit hulp nodig".


Het is niet altijd belemmerend

Natuurlijk zijn er altijd situaties die je kan benoemen waarin je niet volgens een bepaalde overtuiging handelde. Zo zullen er geheid situaties zijn geweest waarin je wel nee kon zeggen of waarin je totaal niet het gevoel had dat je hard moest werken. Waarschijnlijk voelde je je op die momenten ook erg op je gemak, veilig en comfortabel.


Alle overtuigingen hebben een functie (gehad)

Alle overtuigingen, belemmerend of niet, zijn er ooit gecreëerd om jou te beschermen van pijn. Zo leerde jij vroeger bijvoorbeeld dat als je niet hard werkte, je werd uitgelachen of niet werd erkent door je ouders of omgeving en voor je gevoel daarom niet geliefd. Als ander voorbeeld heb jij geleerd om altijd "ja" te zeggen, omdat een "nee" de andere persoon kan kwetsen, wat op jouw beurt jou weer heeft gekwetst en dus pijn deed.


Vermijden van pijn en afwijzing

Achter alle belemmerende overtuigingen die je hebt zit de kernovertuiging dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Natuurlijk zijn er ook wel eens situaties waarin je gewoon hard wil werken, omdat je het leuk vindt. En natuurlijk zijn er situaties waarin je het handig is om de controle te hebben. Maar als je echt goed gaat kijken zullen het in heel veel situaties gewoontes zijn waaruit je handeld. Gewoontes om je gevoel van eigenwaarde hoog te houden en pijn te vermijden. Zo zullen er meerdere situaties zijn geweest waarin je eigenlijk "nee" wilde zeggen, maar toch een "ja" zei. Voor dat je er erg in had! Zo zie je dat het een gewoonte is geworden. Het gebeurt onbewust, op de automatische piloot, voordat je het zelf echt beseft. Naderhand voel je dat je dit eigenlijk helemaal niet voor jezelf doet, maar om de ander een plezier te doen, te 'pleasen'.


Een ja zeggen, maar een nee voelen geeft spanning en op de lange termijn kan deze spanning en verkramping van spieren en bindweefsel leiden tot 'chronische' klachten.

留言


bottom of page